Hiển thị code siêu đẹp với Enlighter plugin

Bài viết này mình xin giới thiệu Enlighter plugin, một plugin miễn phí dùng cho wordpress giúp việc trình bày và hiển thị các đoạn code trở nên dễ dàng hơn.

Read more »

Hapi.js framework, tìm hiểu về routing trong hapi.js

Hapi.js là một framework mạnh mẽ, giúp xây dựng các ứng dụng web và API nhanh chóng. Tìm hiểu về các thuộc tính và cách sử dụng routing trong hapi.js

Read more »
Làm quen với hapi.js

Hapi.js framework, làm quen với hapi.js

Hapi.js (còn được gọi là hapi) là một framework nodejs rất mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng web và API…

Read more »

Tạo ứng dụng hát karaoke bằng HTML5-Audio

Tìm hiểu và làm quen với các thuộc tính, event của thành phần Audio trong HTML5. Viết ứng dụng hát karaoke bằng HTML5-Audio kết hợp với Javascript và CSS

Read more »